پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

آهای غریبه

  خدایـــــــــــــــــــــــــــــا ...                              چه ساختــــــــه ایــــــــــــــــــــــــــــ ...                دل آدم هایت یکــــــــــــــی ازیکــــــــــــــی سنگـــــــــــی تر ...                    دروغ هایشان یکــــــــــــــــــــی از یکـــــــــــــــی ... ادامه مطلب
/ 258 نظر / 50 بازدید