/ 10 نظر / 15 بازدید
حامدخان

از من نرنــــــــــج… نه مغــــــرورم نه بی احســـــاس… فقط خســــته ام… خسته از اعتــــــمادی بیــــجا ! برای همین قفلی محکم بر دل زده ام !

شیـــــــــــــــــوا

می خواهم دنیا را بدهم برایم تنگ کنند به اندازه " آغوش " تو تا وقتی به آغوشت می رسم بدانم همه دنیا از آن من است

شیـــــــــــــــــوا

دردم ایــــن نـــیـسـت کـــــه او عــــاشــــق نـــیــسـت ، دردم ایــــن نــیــسـت کــــــــه... مــعــشـــوق مــن از عــشــق تـهــی اسـت ، دردم ایــــــن است کــــــه من ِ لعنتی ... بــــا دیـــــدن ایـــــن ســردی هــــا ... چـــــرا دل بـــســتــم؟!!! چرا!!!!؟

مریم

من با تنهایی هایم بد شده ام....

maryam

گاهی دلتنگیها زیر نقاب سکوت پنهان میشوند بازهم بیصدا دلتنگم

پریسا

زمستان است و من شنیده ام روزها کوتاه تر میشوند ولى . . . نمیدانم چرا دارند این روزها هى بلندتر میشوند، بى تو !

فهیم

روزهایـی کـه بـی تـو می گـذرد گـرچه بـا یـاد تـوست ثـانـیه هـاش آرزو بـاز می کـشد فـریـاد: در کـنار تـو می گـذشت٬ ای کـاش...